Pod patronatem Caritas Diecezji Bydgoskiej w Olszewce k. Nakła nad Notecią ma powstać kolejne w regionie hospicjum Na realizację projektu potrzeba wielu milionów złotych. Środki są pozyskiwane m.in. z organizacji koncertów i licznych akcji charytatywnych.

Prawie sześć lat temu Caritas otworzyła w Olszewce tereny rekreacyjne po rewitalizacji. Ich centrum stanowi stary pałacyk otoczony parkiem o powierzchni 2,5 hektara. – Dzięki samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego pół miliona pochodziło z działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – mówił wówczas ks. prałat Wojciech Przybyła.

Pod nazwą „Hospicjum Olszewka” kryje się  dzieło miłosierdzia, które jest skierowane do osób dotkniętych chorobami nowotworowymi oraz pacjentów przewlekle chorych. – Pragniemy przygotować specjalny kompleks opiekuńczo-medyczny. W przedsięwzięcie zaangażowane są władze samorządowe Powiatu Nakielskiego, gmin, które wchodzą w jego skład, w szczególności Gminy Nakło nad Notecią, oraz stowarzyszenia, organizacje pomocowe, firmy i osoby indywidualne – wskazał dyrektor diecezjalnej Caritas ks. prałat Wojciech Przybyła.

Koordynatorem projektu kompleksu powstającego w Olszewce jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nakle n. Notecią Anna Maćkowska. – Pragniemy, aby było to miejsce przepełnione ciepłem, życzliwością i otwartością na drugiego człowieka. Osoby, które trafią do Olszewki, zostaną objęte profesjonalną opieką lekarską i wsparciem duchowym – powiedziała.

W nowej części hospicyjnej, połączonej z pałacem, ma się znaleźć 18 łóżek. Mieścić się tam będą jedno- i dwuosobowe sale dla chorych, każda z dostępem do ogrodu. Będzie także kaplica. W starym pałacu, który wymaga generalnego remontu, ma powstać Dom Pobytu Dziennego dla osób chorych i starszych. Na pierwszym piętrze znajdą się część edukacyjno-szkoleniowa, administracyjna i Centrum Wolontariatu. W piwnicach będą mieściły się kuchnia, pomieszczenia magazynowe i pomocnicze. Planowane są również pokoje gościnne dla rodzin chcących spędzić ostatnie godziny ze swoimi bliskimi.

Projekt budowy hospicjum w Olszewce można wesprzeć poprzez dokonanie wpłaty na specjalne konto Caritas Diecezji Bydgoskiej: 45 1600 1185 0004 0807 2566 7160 lub przekazując jeden procent podatku – KRS 0000274681 z dopiskiem „Hospicjum Olszewka”.

print