Z udziałem przedstawicieli władz różnych szczebli w Bydgoszczy pożegnano majora Alojzego Gładykowskiego ps. „Lampart”. Wieloletni prezes Zarządu Okręgu Bydgoszcz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zmarł 23 sierpnia.

W opracowaniu Józefa Żernickiego czytamy, że Alojzy Gładykowski urodził się 17 września 1927 roku w Bydgoszczy. W okresie okupacji niemieckiej konspirował jako harcerz pod pseudonimem „Głóg”. W styczniu 1945 roku został zaprzysiężony przez Andrzeja Adamskiego („Tolka”) na członka Armii Krajowej.

Na początku maja 1945 roku przyłączył się do oddziału partyzanckiego „Świerki II” operującego na terenie Puszczy Bydgoskiej. 8 maja 1945 roku pod dowództwem por. Stanisława Grzmota-Skotnickiego ps. „Pantera” uczestniczył w bitwie stoczonej pod Pszczółczynem z oddziałami NKWD, gdzie zlikwidowano kilkunastu sołdatów, którzy mordowali, gwałcili i grabili okoliczną ludność.

Został aresztowany przez UB pod koniec czerwca 1945 roku, a następnie na podstawie amnestii zwolniony po dwóch miesiącach.

Od 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz. Był także honorowym Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Bydgoszczy.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej oraz Medalem „Pro Patria”.

Tekst i zdjęcie: MJ/KAI

print