UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA CZASU NAWIEDZENIA WIZERUNKU
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DIECEZJI BYDGOSKIEJ
BAZYLIKA KRÓLOWEJ MĘCZENNIKÓW W BYDGOSZCZY

(ul. Bołtucia 5)

godz. 14.00 – Nabożeństwo oczekiwania – rozpoczyna się w kościele

 • delegaci ze wszystkich parafii diecezji wchodzą do kościoła wejściem południowym (od strony sarkofagu ks. Trybowskiego) i zajmują miejsca w bazylice (po lewej stronie nawy głównej)

 

godz. 15.30 – Powitanie obrazu przed wejściem do bazyliki

 • Pod koniec nabożeństwa w nawie głównej ustawia się procesja, która udaje się do miejsca powitania
 • sześciu kanoników Kapituły Bydgoskiej wyjmuje obraz z samochodu – kaplicy i ukazuje zgromadzonym wiernym „Święty Wizerunek”
 • Biskup Jan Tyrawa – ordynariusz diecezji bydgoskiej wraz z księdzem proboszczem parafii MBKM podchodzą do obrazu i w imieniu wszystkich w ciszy witają Maryję
 • przy uroczystych fanfarach (akompaniament muzyczny orkiestry dętej) księża kanonicy ukazują obraz zgromadzonym wiernym

 

godz. 16.00 – Rozpoczęcie nawiedzenia

Chóry bydgoskie śpiewają „Gaude Mater Polonia” (przed prezbiterium)

 • Intronizacja obrazu Maryi
 • Odczytanie fragmentu Ewangelii
 • Magnificat
 • Odczytanie telegramu od Ojca Świętego Franciszka
 • Powitanie „Cudownego Wizerunku” i zgromadzonych przez Księdza Biskupa Ordynariusza
 • Złożenie kwiatów przed obrazem Matki Bożej przez Księdza Biskupa Diecezji
 • Po słowach Księdza Biskupa następuje śpiew wezwania: „Jasnogórska Pani …”
 • Przywitanie Matki Bożej Częstochowskiej przez rodzinę z dziećmi – w imieniu rodzin diecezji
 • Uroczysta Msza Święta – przewodniczy koncelebrze Ksiądz Biskup Jan Tyrawa
print