Przychylając się do prośby środowiska ludzi pracy i rzemieślników, biskup ordynariusz Jan Tyrawa mianował 4 września ks. Bogusława Konieczkę, proboszcza parafii św. Józefa w Bydgoszczy, diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy i rzemieślników.

„Ufam, że obecność kapłana z dużym doświadczeniem duszpasterskim będzie pożytkiem dla środowiska pracy, rzemiosła i okazją podjęcia także formacji w zakresie kształtowania etosu pracy i właściwej postawy wobec pracodawców i pracowników” – napisał w dekrecie biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

print