Zgromadzenie Ducha Świętego w Bydgoszczy zaprasza na cykl katechez, które odbywać się będą pod hasłem „Organikos”.

W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 roku wszedł w życie nowy program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce, przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Jego celem jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

Zbliżamy się do kolejnego roku duszpasterskiego poświęconemu Osobie Ducha Świętego. Pierwszy był przeżywany pod hasłem „Jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym”. Dlatego w ośrodku duszpasterskim Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy zaproponowany został cykl katechez pod tytułem „Przyobleczeni w moc z wysoka” – o Osobie i działaniu Ducha Świętego. Były to katechezy o sakramencie bierzmowania, którego bohaterem był Duch Święty. Podczas spotkań była mowa o Nim, o Jego darach, o niezwykłym bogactwie, które On, Duch Boży, złożył w każdym ochrzczonym. 

Teraz czas na kontynuację. W tym kolejnym roku uczestnikom towarzyszyć będzie hasło „W mocy Bożego Ducha”. – Mamy iść z bogactwem, które otrzymaliśmy, iść w mocy Bożego Ducha, w Jego mocy przeżywać nasze życie. Jak to robić? Na to pytanie chce odpowiedzieć nowy cykl katechez pod wspólnym tytułem „Organikos” – o sztuce bycia częścią całości. Będą to katechezy o Hymnie o miłości z 1 Listu św. Pawła do Koryntian. Jak żyje człowiek wypełniony Duchem Świętym? O tym będziemy mówili – podkreślił o. Maciej Sierzputowski CSSp.

Początek w niedzielę, 25 listopada, o godz. 17 w auli przy kościele rektorskim (al. Jana Pawła II 117 w Bydgoszczy).

PLAKAT

print