„Warto dobrze przygotować się, a później należycie sprawować funkcję animatora. Nie będzie to możliwe, jeśli nie powrócimy do źródeł, które miał na myśli założyciel Ruchu Światło-Życie sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki” – powiedział ks. Paweł Rybka.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy zorganizowano pierwsze spotkania w ramach Oazowej Szkoły Animatora. Przygotowujący się do posługi animatora lub już ją pełniący w parafiach spotkali się, by rozpocząć dwuletnią formację.

Podczas Mszy św. odpowiedzialny za szkołę ks. Paweł Rybka wskazał, że dla ludzi młodych pomocą w dążeniu do świętości może być Ruch Światło-Życie. Dlatego, jego zdaniem, warto dobrze przygotować się, a później należycie sprawować funkcję animatora.

Następnie uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat Ruchu Światło-Życie, jego wymiaru ewangelizacyjnego, a także poznać, kim jest oraz jaką rolę odgrywa w jego strukturach animator oazowy. Zjazdy będą się odbywać raz w miesiącu w soboty w godzinach przedpołudniowych.

PLAN SPOTKAŃ

Tekst: Sebastian i Aleksandra Walczak

print