„Powinno w nas przeważyć to, co Boże, a nie to, co ludzkie” – mówił abp Wojciech Polak. Prymas Polski 7 października przewodniczył w kościele św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy Mszy św., w czasie której wprowadzono uroczyście relikwie św. Wojciecha.

Na początku homilii abp Polak przypomniał, że przedstawiciele parafii otrzymali „cząstkę jego relikwii” w tegoroczną uroczystość wspomnienia patrona Polski w katedrze gnieźnieńskiej. – W czym może nas wszystkich, współczesnych mieszkańców tego bydgoskiego osiedla i parafian wspólnoty, której patronuje św. Mateusz, pobudzić przykład życia św. Wojciecha? Do jakiej postawy w życiu zachęcić? – pytał zebranych. – Jeśli bowiem zapragnęliśmy mieć cząstkę jego relikwii w naszej parafialnej wspólnocie, to także po to, aby uczyć się iść jego śladami, aby naśladować go na jego drodze do Chrystusa. Święci bowiem ukazują nam drogę. Mówią też, że w świecie, w którym jest – mówiąc słowami dzisiejszej Ewangelii – Boży sposób patrzenia na rzeczywistość i ten czysto ludzki, powinno w nas przeważyć to, co Boże, a nie to, co ludzkie – podkreślił.

Prymas Polski mocno podkreślił, że św. Wojciech przychodzi do wiernych tej wspólnoty właśnie tej niedzieli, kiedy Ewangelia wzywa do jedności, do wzajemnej miłości i wierności, do wolności i odpowiedzialności. – Przychodzi być może do nas także i po to, aby nam jeszcze raz przypomnieć, że ponad jakimkolwiek ludzkim obyczajem, ponad rozpowszechnionymi zwyczajami, ponad tym – jak dziś niejednokrotnie mówimy, usprawiedliwiając  nasze złe decyzje i  wybory – „że przecież wszyscy, a przynajmniej wielu tak robi i tak żyje” jest Bóg, jest Jego Prawda, jest moc Chrystusowej Ewangelii – dowodził.

HOMILIA PRYMASA POLSKI

Proboszcz parafii ks. kanonik dr Mariusz Kuciński przypomniał, że postać św. Wojciecha, jak przekazuje tradycja, związana była z Wyszogrodem, a dzisiaj – z dzielnicą Bydgoszczy, jaką jest Fordon. – Ten szczególny ewangelizator staje się ważnym przykładem tego, jak w dzisiejszych czasach głosić Ewangelię. Mimo wielu trudności, prześladowania ze strony najbliższych, szuka sposobu, by wiernie wykonać nakaz ewangelizacyjny Chrystusa – powiedział. Według ks. dr. Mariusza Kucińskiego współczesny człowiek, podobnie jak św. Wojciech, staje przed wieloma wyzwaniami. – Podobnie jak dla Wojciecha modlitwa i słuchanie słowa Bożego są inspiracją do realizowania woli Bożej. Cieszę się, że tak ważny święty został uroczyście w swoich relikwiach wprowadzony do naszej świątyni przez prymasa Polski, który podejmuje realizację duchowego dziedzictwa św. Wojciecha – dodał proboszcz.

Tekst i zdjęcia: MJ/KAI

print