Chcąc upamiętnić kapłana-męczennika Ruch Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej, Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Bydgoszczy i NSZZ „Solidarność” Region Bydgoski zorganizowali XXVI Bieg Sztafetowy i III Maraton Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

W tym roku do biegu stanęło 28 drużyn sztafetowych, skupiających łącznie 352 osoby. Wysiłek związany z maratonem podjęło 30 uczestników. Wszyscy wyruszyli sprzed kościoła Świętych Polskich Braci Męczenników, miejsca gdzie 19 października 1984 roku ks. Jerzy sprawował swoją ostatnią posługę. – Każdy uczestnik, który biegnie, pragnie za cenę wysiłku i przekraczania własnych ograniczeń dotrzeć do celu. Z pewnością jest to nauka, w jaki sposób przeżywać życie jako bieg ku wyznaczonej mecie, nie tracąc horyzontu, który wart jest niejednej ofiary – powiedział moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Maciej Tyckun.

Tradycją biegu jest wspólna modlitwa, której centrum stanowi Msza św. na Wyżynach, zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, na grobie pierwszego proboszcza i budowniczego parafii śp. ks. Romualda Biniaka oraz przy krzyżu w Górsku. Następnie uczestnicy wyruszają sprzed kościoła w Bydgoszczy do Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. – Inspiruje mnie postać ks. Jerzego, który był człowiekiem prawdy, miłości, sprawiedliwości. Sam bieg ma charakter wspólnotowy, nikt nie mierzy czasu, wszyscy pokonują trasę w równym tempie – zauważył uczestniczący w maratonie po raz trzeci Piotr Stasiak.

Po raz pierwszy bieg sztafetowy odbył się w 1992 roku. Pomysłodawcą i organizatorem był nieżyjący już Eugeniusz Połtyn – prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Orzeł”. Po 7 latach w organizację biegu włączył się Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. W 2000 roku wydarzenie zostało także wpisane do kalendarza imprez Krajowego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”. W 2014 roku do organizatorów biegu dołączył Ruch Światło-Życie. – Jest to przykład łączenia sportu z wiarą. Bardzo mnie cieszy, kiedy widzę zwłaszcza młodych uczestników, którzy chcą podjąć konkretny wysiłek, oddając hołd ks. Jerzemu – powiedziała Regina Piątkowska.

Od 2016 roku bieg sztafetowy został połączony z maratonem.

Uroczystości związane z obchodami 34. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki rozpoczną się 19 października. O godz. 17 zaplanowano modlitwę różańcową. O godz. 18 Mszy św. w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi ks. dr Henryk Jankowski, który koncelebrował ostatnią Eucharystię z kapłanem męczennikiem. W sobotę, 20 października o godz. 17 rozpocznie się koncert galowy w setną rocznicę odzyskania niepodległości i w hołdzie błogosławionemu. Natomiast w niedzielę, 21 października, Mszy św. o godz. 13 w intencji rychłej kanonizacji przewodniczyć będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Tekst: MJ/KAI
Zdjęcia: Marek Piątkowski

 
print