Adhortacja papieża Franciszka o powołaniu do świętości w świecie współczesnym „Gaudete et exsultate” stała się inspiracją do organizacji międzynarodowej konferencji teologicznej „Świętość – wysiłek czy łaska?”, która odbywała się w Toruniu. Patronat nad wydarzeniem objął „Przewodnik Katolicki”.

Spotkanie w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II zostało zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. – Ukonkretnienie drogi do świętości i podkreślenie, że to wspólny mianownik naszych działań to przesłanie tego dokumentu, które chcieliśmy zgłębić podczas październikowej konferencji – powiedział ks. prof. Piotr Roszak, prodziekan ds. nauki Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.

Wystąpienia dotyczyły zarówno języka, jakim papież Franciszek posługuje się w dokumentach Magisterium Kościoła, ale także refleksji teologicznej: rozumienia łaski i wysiłku człowieka, moralności chrześcijańskiej, codzienności, zagrożeń duchowych oraz rozumienie roli osób świeckich w świecie.

Ksiądz prof. Ernst Burkhart z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie zauważył, że snucie rozważań na temat „fenomenu powołania” jest bliskie każdemu. – Okazją do tego może być z jednej strony temat XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, z drugiej strony najnowsza adhortacja Ojca Świętego Franciszka „O powołaniu do świętości w świecie współczesnym” – wskazał. Jego zdaniem „powszechne powołanie do świętości” oznacza, że każdy człowiek jest powołany przez Boga, aby prowadzić określony sposób życia na podstawie osobistego i niepowtarzalnego powołania, które stanowi ukonkretnienie powszechnego wezwania do świętości.

Według księdza prof. dr José Ramóna Villara z Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie przedstawione w adhortacji „Gaudete et exsultate” rozważania papieża Franciszka, stanowią ramy do zrozumienia teologicznego zasięgu wezwania Ojca Świętego do przeżywania „świętości w świecie”. –Warto dodać, że uświęcanie świata wedle planu Bożego nie jest zadaniem, które w sposób ekskluzywny przysługuje wiernym świeckim. Ten podwójny moment misji – zbawienie ludzi oraz odnowę porządku doczesnego zgodnie z Bożym planem – to zadanie wszystkich w Kościele, niezależnie od miejsca, jakie w nim zajmują – czy są wiernymi świeckimi, zakonnikami czy szafarzami – dodał.

„Czy dążenie do świętości czyni życie uciążliwym?” – na tak postawione pytanie próbował odpowiedzieć ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz z UMK w Toruniu. – Dzisiaj mówienie o świętości jest mało atrakcyjne, kojarzy się z „udziwnionym życiem”, które dodatkowo sprawia, że jest ono uciążliwe. Papież Franciszek w adhortacji „Gaudete et exsultate” podejmuje się trudnego zadania przeciwstawienia się stereotypowemu spojrzeniu na świętość. Trzeba uwolnić ją od współczesnej charakterystyki jej niedostępności, fenomenu nadzwyczajności, udziwnionych praktyk pokutnych. Świętość możliwa jest dla wszystkich – wskazywał.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Jan Wółkowski

print