Biskup ordynariusz Jan Tyrawa – zgodnie z postanowieniami kanonów 1223-1225 Kodeksu Prawa Kanonicznego – z dniem 4 listopada 2018 roku erygował kaplicę pw. Świętych Matki Teresy z Kalkuty i Jana Pawła II znajdującą się w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II w Bydgoszczy przy ul. Bołtucia 7.

Równocześnie, w myśl kanonu 934 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił zezwolenia na stałe przechowywanie w tejże kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Kustoszem kaplicy i Najświętszego Sakramentu będzie każdorazowo proboszcz parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy.

print