Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej zapraszają na cykl rozmyślań adwentowych, który został zatytułowany „Światło czuli”.

Krótkie filmy będą się ukazywały w sieci na profilu seminaryjnym portalu społecznościowego w kolejne niedziele Adwentu. – Będziemy uczyli się wrażliwości na to Światło, które przyszło na świat i stało się Ciałem, zamieszkało wśród nas. Poszukamy w tych rozmyślaniach osób „światłoczułych”, które potrafiły zobaczyć w swoim życiu znaki, jakie Pan Bóg daje każdemu z nas – powiedział kleryk Tymoteusz Białkowski.

Szczegóły są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/WSDDB.

print