26 osób z różnych parafii i wspólnot diecezji bydgoskiej wzięło udział w dniu skupienia, który został zorganizowany przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Żołędowie.

Opiekę duchową nad uczestnikami sprawował o. Marcin Dusiński CSSP ze Zgromadzenia Ducha Świętego. Temat przewodni brzmiał „Misja w mocy Bożego Ducha” i był zarazem nawiązaniem do hasła nowego roku duszpasterskiego. – Mieliśmy okazję wysłuchać konferencji o powołaniu chrześcijańskim, która została ubogacona dwoma świadectwami. Wspólnie stanęliśmy przed pytaniem o realizację naszego powołania jako ucznia i jako misjonarza – podkreśliła s. Małgorzata Kusińska CSDP.

Czas adoracji Najświętszego Sakramentu, spowiedź, Msza Święta, a także dzielenie się swoim doświadczeniem wiary pomogły uczestnikom na nowo spojrzeć na swoją obecność w Kościele.

Oprac. Marcin Jarzembowski

print