„Biskup od dzieci” Antoni Długosz z Częstochowy gościł w parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy. Przewodniczył uroczystościom odpustowym, a także spotkał się z dziećmi. Podkreślił, że „św. Mikołaj jest obrazem miłosiernego Boga”.

Według niego warto przywołać Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który z inicjatywy papieża Franciszka trwał od 2015 do 2016 roku. – Wówczas Ojciec Święty powiedział, że będziemy przeżywali Boże Miłosierdzie aż do skończenia świata, do powtórnego przyjścia Jezusa. A słowa i czyny św. Mikołaja są zakorzenione w tym, czego dokonuje Pan Jezus dla nas – zauważył. Według biskupa Antoniego Długosza, biskup z Miry jest obrazem miłosiernego Boga. Zachęcał wszystkich, by mieli oczy, ręce i serce na wzór samego Chrystusa.

Przed Mszą św. biskup poświęcił swój czas dla dzieci, prezentując im słowo i program artystyczny. – Na pierwszym miejscu jestem katechetą. Nie narzucam się dzieciom, one muszą mnie wybrać. Staram się kontaktować z nimi takimi sposobami, które najbardziej lubią – powiedział.

Biskup Antoni Długosz z Częstochowy znany jest m.in. z programu telewizyjnego „Ziarno” oraz z wielu publikacji dla dzieci. – Przyjechał do nas biskup, emeryt, jednak człowiek bardzo młody duchem, który bardzo kocha dzieci i jest przez nie kochany. Skoro głosimy dobro, miłość, to jest to również forma – wierzę, że owocnej – ewangelizacji – zakończył proboszcz parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy ks. kanonik Karol Glesmer.

Na zakończenie każde dziecko otrzymało słodki upominek.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Jerzy Rusiniak

print