„Bóg chrześcijan, który rodzi się w Betlejem, objawia swoją oryginalność w tym, że przychodzi do człowieka z orędziem miłości, tzn. bezinteresowności” – powiedział w orędziu telewizyjnym biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Zostało ono wyemitowane 24 grudnia przez TVP Oddział w Bydgoszczy.

Zdjęcie: Adam Rubaszewski

print