W piątek, 11 stycznia, odbyło się w Inowrocławiu doroczne posiedzenie Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa. Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności, omówiono plany na rok bieżący oraz przyjęto uchwałę w sprawie przyznania statuetki „Ku chwale”.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak, uczestniczyli: biskup bydgoski Jan Tyrawa, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, z-ca burmistrza Pakości Szymon Łepski, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. kan. Zbigniew Przybylski, prezes Fundacji Świętego Wojciecha Adalberta ks. kan. Przemysław Kwiatkowski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Kościelcu ks. kan. Maciej Kuczyński oraz prezes Towarzystwa Świętego Wojciecha Antoni Kapeja i dyrektor Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Rafał Łaszkiewicz.

Jak poinformowano, w niedzielę 20 stycznia, a więc krótko przed 6. rocznicą śmierci kard. Józefa Glempa, w kościele pw. Zwiastowania NMP celebrowana będzie o godzinie 12.00 Msza św. w intencji Prymasa. Eucharystii przewodniczyć będzie bp Krzysztof Wętkowski. Wzorem lat ubiegłych pod koniec liturgii wręczona zostanie statuetka „Ku chwale”, do której nominowane są osoby wyróżniające się w różnych dziedzinach życia publicznego. Tegorocznym laureatem nagrody ustanowionej przez Prymasa Józefa Glempa jest inowrocławski regionalista Piotr Strachanowski, autor wielu prac, publikacji i artykułów popularyzujących dzieje Kujaw inowrocławskich i samego Inowrocławia.

Przypomnijmy, że Instytut Prymasa Józefa Glempa istnieje od 2009 roku. Celem placówki jest promocja duchowej kultury Kujaw, a zadania te są realizowane poprzez działalność edukacyjną, w szczególności organizacje wystaw i prelekcji.

Śp. kard. Józef Glemp był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim w latach 1981-92. Jednocześnie sprawował urząd arcybiskupa metropolity warszawskiego, obie archidiecezje były bowiem do 25 marca 1992 połączone unią personalną. Jednocześnie piastował godność Prymasa Polski, którą zachował – jako kustosz relikwii św. Wojciecha – po reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła w Polsce w 1992 i rozłączeniu obu archidiecezji. Na mocy decyzji Benedykta XVI tytuł Prymasa Polski wrócił do arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego w grudniu 2009 roku, gdy kard. Glemp skończył 80 lat. Otrzymał go ówczesny arcybiskup gnieźnieński Henryk Muszyński.

BK/UM Inowrocławia
źródło: www.archidiecezja.pl 

print