Biskup ordynariusz Jan Tyrawa dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy ku czci inspektora Witalisa Olszańskiego, który został ogłoszony patronem Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Uroczystości odbywały się w 100. Rocznicę utworzenia Polskiej Policji Państwowej.

Inspektor Witalis Olszański, płk rez. Wojska Polskiego, urodził się 11 września 1885 roku w Żelechowie Wielkim w województwie lwowskim. Po wybuchu I wojny światowej w dniu 1 sierpnia 1914 roku został wcielony do armii austro-węgierskiej. W trakcie I wojny światowej walczył początkowo na froncie rosyjskim, a później włoskim. Ze służby w armii austriackiej odszedł 30 października 1918 roku. W dniu 1 listopada 1918 roku zgłosił się jako ochotnik do obrony Lwowa i  uczestniczył w niej do zakończenia. Za odwagę i męstwo w walce o niepodległość insp. Witalis Olszański był wielokrotnie odznaczany. Dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrony Lwowa, a ponadto Krzyżem Odcinka I we Lwowie i Krzyżem „Orlęta”. Następnie co najmniej od dnia18 kwietnia 1921 roku służył w Policji Państwowej Lwów-miasto.

Z dniem 15 sierpnia 1927 roku został przeniesiony do województwa pomorskiego, gdzie objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego PP w Toruniu. W tym czasie dokonał reorganizacji Policji Państwowej województwa pomorskiego. Po wybuchu II wojny światowej w dniu 12 września 1939 roku został wyznaczony przez Komendę Główną PP jako odpowiedzialny za organizację militaryzacji Policji Państwowej, koncentrującej się w województwach wołyńskim i tarnopolskim. Wypełniając do końca powierzone mu zadania między 18-19 września 1939 roku dostał się do niewoli radzieckiej w okolicach Tarnopola. Początkowo prawdopodobnie został umieszczony w obozie przejściowym w Szepietówce, a następnie jednym z pierwszych transportów dotarł do obozu w Ostaszkowie na jeziorze Selinger. Według wspomnień ocalałego jeńca Ostaszkowa, inspektor Witalis Olszański był obiektem szczególnego zainteresowania służb specjalnych NKWD. Policjant ten potwierdził, że w grudniu 1939 roku inspektor Witalis Olszański został wywieziony z obozu w Ostaszkowie w nieznanym kierunku. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kampanii wrześniowej 1939.

Odsłonięcie tablicy pamięci inspektora Policji Państwowej Witalisa Olszańskiego zapoczątkowało uroczystą zbiórkę, na którą przybyli goście zaproszeni przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów ustanowił „Krzyż Niepodległości”. Medal ten przyznawany jest osobom propagującym patriotyczne postawy i działalność społeczną. Uroczystość stała się okazją do uhonorowania osób, które swoją postawą prezentują najwyższe wartości patriotyczne. Krzyżem Niepodległości klasy I odznaczeni zostali: insp. Paweł Spychała – Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, ks. prałat Stanisław Kotowski – kapelan kujawsko-pomorskiej Policji. Krzyżem Niepodległości klasy II odznaczeni zostali: insp. Mirosław Elszkowski – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, mł.asp. Marcin Barczyński z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz mł.asp. Piotr Bajlak z Komisariatu Policji Bydgoszcz Śródmieście.

Obchody stały się również okazją do przekazania i poświęcenia czterech radiowozów z napędem hybrydowym. Policyjne samochody zostały zakupione w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Kilkugodzinne uroczystości w bydgoskim kinoteatrze zakończył spektakl „Służba” w wykonaniu Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”.

Tekst: MJ/KAI
Zdjęcia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

print