Dokładnie 100 lat temu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stały się podstawą prawną dla funkcjonowania Straży Więziennej. Straży, której dumną spadkobierczynią i kontynuatorką jest obecna Służba Więzienna, pielęgnująca z pietyzmem swoją historię i tradycję.

Z tej okazji w auli Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyła się uroczysta odprawa. Udział w niej wzięli: Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej – bp Jan Tyrawa, Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Iwona Waszkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, , dyrektorzy jednostek organizacyjnych służby więziennej okręgu bydgoskiego, byli dyrektorzy okręgowi, przedstawiciele: związków zawodowych, Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, duchowieństwo, przedstawiciele wielu służb mundurowych, sądownictwa i palestry, a także uczelni wyższych i szkolnictwa, reprezentanci instytucji współpracujących z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz jednostkami penitencjarnymi okręgu bydgoskiego, a także funkcjonariusze i pracownicy cywilni.

W trakcie uroczystości wyświetlono film o historii powstania formacji oraz o współczesnej służbie, a zaproszony gość –Mieczysław Franaszek – aktor, podróżnik, fotograf odczytał fragmenty „Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych”.

Uroczysta odprawa była okazją do wręczenia odznaczeń resortowych „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego. Wręczono także odznaki „Stulecia więziennictwa”, a także medale przyznane przez Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa.

W trakcie uroczystości Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski wręczył płk. Jackowi Gościakowi – Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz ppłk. Pawłowi Granowskiemu – Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach nadane przez Prezydenta RP „Brązowe Krzyże Zasługi” za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz za propagowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie.

Odprawa stanowiła jednocześnie przyczynek do oddania hołdu oraz uczczenia pamięci poległych i zmarłych funkcjonariuszy oraz pracowników więziennictwa. Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał na ręce płk. Jacka Gościaka Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”. Przyznanie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy w/w medalu w stulecie istnienia Służby Więziennej jest wyrazem docenienia wspaniałych synów polskiego narodu, którzy swoją postawą przynieśli chlubę posłannictwu jakie wypełnia nasza formacja. Jednocześnie stanowi to wyraz uszanowania współczesnego dorobku Służby Więziennej, co stanowić ma godne uhonorowanie przypadającego w tym roku jubileuszu. Od kilkunastu lat Służba Więzienna oddaje hołd i upamiętnia funkcjonariuszy i kapelanów szczególnie zasłużonych dla państwa polskiego i więziennictwa, w tym bohaterów walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, ofiar represji i zbrodni zarówno sowieckich, jaki i niemieckich, a także represji stalinowskich w okresie powojennym. Wśród zasłużonych dla Niepodległej pracowników Służby Więziennej należy przede wszystkim wyróżnić następujące osoby: komisarza Rymkiewicza Stanisława,ks. Józefa Szydzika, podkomisarz Edmunda Bogusławskiego, porucznika Juliana Maciejewskiego, ks. Emila Bronisława Sowińskiego. 

Tekst: por. Agnieszka Wollmann
Zdjęcie: sierż. sztab. Mariusz Brzykcy

print