„Przeżywamy spotkanie z harcerzami, którzy w wyjątkowy sposób w swoim życiu chcą kroczyć drogami, jakie pokazuje nam Bóg – mówił ks. Mateusz Skiera. W bydgoskim kościele św. Antoniego z Padwy gościli członkowie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego, którzy zachęcali do wstąpienia w swoje szeregi.

Skauci Europy to ruch, w którym kultywuje się miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa. To ruch dający możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowia i sprawności fizycznej, zmysłu praktycznego, służby, kształcenia charakteru oraz życia religijnego.

W kilkugodzinnym programie zaplanowano wykład dla rodziców, grę harcerską dla dzieci i młodzieży, a centrum stanowiła Eucharystia. Ksiądz Mateusz Skiera zwrócił uwagę na trzy aspekty, które – jak podkreślił – były ważnym elementem życia i nauki Jezusa. Na takie aspekty jak wspólnota, przygoda i wiedza, które można znaleźć także w harcerstwie.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego powstało w 1982 roku, ale nawiązuje do tradycji skautowej i harcerskiej liczącej sobie już ponad 100 lat. Skauci Europy to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat. To ruch skautingu katolickiego stworzony w Belgii i Francji przez ojca Jakuba Sevina, jezuitę, na podstawie pedagogiki Baden-Powella. Ruch czerpiący z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego. – Wyróżnia nas przede wszystkim to, że jesteśmy stowarzyszeniem harcerstwa katolickiego – powiedział podharcmistrz Mateusz Zawadka HO. – Kolejnym elementem wyróżniającym nasz ruch jest to, że działamy przy parafiach – podkreślił przewodnik Kamil Jankowski. – Do tej pory zorganizowaliśmy spotkania w kilku wspólnotach na terenie Bydgoszczy. Chcielibyśmy, aby w tym mieście powstały hufce męski i żeński Skautów Europy – dodał przewodnik.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat). To ruch istniejący w 20 krajach Europy, skupiający organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne. Organizacje katolickie cieszą się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Świętą w 2003 roku. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego jest uznane przez Konferencję Episkopatu Polski. 

Szersza relacja ukaże się na łamach Przewodnika Katolickiego.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print