„To ludzie, którzy – rozwijając ciało i umysł – pragną także rozwijać ducha” – powiedział o stypendystach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” koordynator diecezjalny ks. Damian Pawlikowski. W Bydgoszczy zorganizowano dzień skupienia dla akademickiej wspólnoty stypendystów, którego tematem przewodnim była modlitwa.

Młodzi zebrali się w katedrze wokół ołtarza, by uczestniczyć w Eucharystii, nabożeństwie różańcowym oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu. – Dzięki wsparciu finansowemu fundacja umożliwia nam rozwój naukowy, a jednocześnie pomaga nam w formacji. Możemy wzrastać w wierze, dawać jej świadectwo i stanowić  autentyczny, żywy pomnik św. Jana Pawła II – dodała szefowa wspólnoty Anna Kreczmer.

Na zakończenie „starsza” część wspólnoty wzięła udział w specjalnym spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Nowe Życie. Dotyczyło one Modelu Creightona – nowoczesnej metody oceny biowskaźników cyklu kobiecego. W trakcie wykładu instruktor Carine Stranz-Rambowicz omówiła czynniki wpływające na płodność, dając jednocześnie wskazówki, jak się o nią zatroszczyć. Uczestniczki wykładu zostały zaproszone do udziału w bezpłatnym projekcie realizowanym we współpracy Caritas Diecezji Bydgoskiej i Centrum Nowe Życie pod hasłem „Studentko! Poznaj siebie!”.

Obecnie w diecezji bydgoskiej jest 42 stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Tekst: MJ/KAI
Zdjęcia: Szymon Stankowski/Michał Karłowski

 
print