W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej ma powstać Izba Pamięci Męczenników. Pomysłodawcy przedsięwzięcia poszukują materialnych śladów związanych z męczennikami, kapłanami pracującymi na parafiach w czasie wojny, osobami świeckimi, które przeszły przez obóz koncentracyjny bądź były dotknięte gehenną wojny.

„Staje przed nami ogromne wyzwanie, aby jak najwięcej osób mogło zapoznać się z tamtą historią, z życiorysami poszczególnych osób i tym, co było im dane przeżyć” – powiedział bp Jan Tyrawa. Ordynariusz diecezji bydgoskiej wypowiedział te słowa podczas uroczystości przekazania cennych dokumentów obozowych bł. ks. Franciszka Dachtery, która miała miejsce w ubiegłym roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej.

Ofiarowany wówczas przez rodzinę Dachterów zbiór podzielono na dwie grupy – kartki pocztowe (25 szt.) oraz listy (48 szt.). Kartki były pisane jeszcze z pola bitwy i obozu jenieckiego Oflag IX C Rotenburg oraz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Wśród nich nie ma żadnej z obozu KL Dachau. Natomiast listy błogosławionego pochodziły z obozu jenieckiego Rotenburg, obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie i obozu KL Dachau.

Pomysł powstania Izby Pamięci Męczenników zbiega się z 20. rocznicą pobytu św. Jana Pawła II w Bydgoszczy. Ojciec Święty 7 czerwca 1999 roku wypowiedział mocne słowa: „W ciągu ostatnich dziesięcioleci Bydgoszcz została naznaczona szczególnym znamieniem «prześladowania dla sprawiedliwości».

Osoby, które pragną się włączyć w inicjatywę, powinny zgłaszać się do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej (tel. 52 339 53 18, tel. kom. 696 784 228, email: wsd@diecezja.bydgoszcz.pl). – Mogą to być dokumenty, listy, zdjęcia, odznaczenia, spisane relacje świadków – wszystko to, co może być upamiętnieniem tych wielu, niekiedy „bezimiennych męczenników” – powiedział ojciec duchowny seminarium, a zarazem wykładowca historii Kościoła ks. dr Paweł Hoppe.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski
Na zdjęciach – przekazanie dokumentów obozowych bł. ks. Franciszka Dachtery

print