„Jednym z najbardziej znanych zaburzeń nadużywania mediów mobilnych, będącym konsekwencją wszechobecnych mediów społecznościowych, jest zjawisko fomo” – uważa Małgorzata Więczkowska. W Bydgoszczy odbywało się ogólnopolskie sympozjum „Dzieci i młodzież w zagrożeniu. Fonoholizm. Pornografia”.

W programie wydarzenia, które zostało zorganizowane przez Diakonię Społeczną Ruchu Światło-Życie oraz Fundację Światło-Życie, znalazły się wystąpienia Lecha Dokowicza, Izabeli Karskiej, a także Małgorzaty Więczkowskiej.

Autorka serwisu edukacjamedialna.pl, mówiąc o młodym pokoleniu zagrożonym przez fonoholizm, stwierdziła, że telefon komórkowy stał się dla wielu nieodłącznym towarzyszem życia. Według Małgorzaty Więczkowskiej początkowo problem ten wydawał się marginalny, jednak z biegiem czasu przybiera on na sile i coraz bardziej zagraża młodemu pokoleniu, choć nie tylko. Dodała, że problem uzależnienia od telefonu komórkowego, który określa się fonoholizmem, jak każde uzależnienie stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Małgorzata Więczkowska podkreśliła, że można wyodrębnić rodzaje fonoholizmu: uzależnienie od pisania wiadomości tekstowych czy korzystanie z gier. – Kolejnym rodzajem jest syndrom wyłączonego telefonu. W sytuacji braku dostępu do aparatu przeżywają stan podobny jak po odstawieniu narkotyków. Wiele osób bez telefonu czuje się jak bez ręki. Są nawet tacy, którzy odczuwają dyskomfort, gdy nie mają swojego telefonu w zasięgu wzroku. Może on objawiać się zwiększoną nerwowością czy nawet zaburzeniami fizjologicznymi, np. zawrotami głowy, dusznościami czy bólami w klatce piersiowej – przestrzegała.

Takie symptomy – jak dodała Małgorzata Więczkowska – wskazują na wystąpienie zaburzenia określanego przez psychologów jako nomofobia, która jest lękiem przed straceniem na chwilę z oczu swojego telefonu. Medioznawca, pedagog, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji powiedziała, że w Polsce, według najnowszych badań Uniwersytetu Warszawskiego z 2018 roku, są aż 4 miliony siecioholików. Dodała, że aż 16 procent polskich internautów cierpi na najwyższy stopień fomo.

Ochrona dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii – to jeden z trzech obszarów działalności Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Organizacja prowadzi akcje edukacyjne, kampanie, szkoli rodziców, by potrafili rozmawiać z dziećmi o problemie pornografii. Stowarzyszenie od ponad roku realizuje unikatowe na skalę Polski szkolenie dla rodziców, przygotowujące ich do rozmowy z dzieckiem na temat szkodliwości pornografii. Pod hasłem: „Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” rodzice i specjaliści dowiadują się przekrojowo o kwestiach istotnych dla skutecznej ochrony małoletnich.

Podczas ogólnopolskiego sympozjum w Bydgoszczy była możliwość wzięcia udziału w takim spotkaniu prowadzonym przez psychologa i pedagoga Izabelę Karską. – 22 procent chłopców w wieku od 14 do 16 lat ogląda pornografię kilka razy w tygodniu, a ponad 11 procent robi to co najmniej raz dziennie. Ponad 90 procent młodzieży w tym wieku potwierdza, że treści pornograficzne są dla nich w internecie zbyt łatwo dostępne. W ponad 88 procentach analizowanych w badaniach filmów pornograficznych pojawia się przemoc fizyczna. Ważne jest też uaktualnienie wiedzy rodziców o specyfice współczesnej internetowej pornografii oraz dostępnych dla nich technologicznych narzędzi ochrony – powiedziała Izabela Karska.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa przeszkoliło już ponad 2 tysiące rodziców, odwiedzając m.in. Rzeszów, Białystok, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Poznań. – Cała przestrzeń, w której porusza się młody człowiek, jest bombardowana erotyzmem i agresją. Dlatego jako rodzice musimy mądrze kształtować nasze dzieci, by chronić je przed takimi zagrożeniami – dodała organizator Mirosława Chmielewicz z Ruchu Światło-Życie.

Podczas sympozjum został poruszony także problem zagrożeń związanych z niewłaściwym podejściem do seksualności. W sali Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zebrali się m.in. członkowie ruchów, stowarzyszeń, duszpasterstw, wychowawcy, nauczyciele, młodzież, rodzice.

Szersza relacja z ogólnopolskiego sympozjum w Przewodniku Katolickim.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print