„Drugi człowiek jest uobecnieniem Boga. Inaczej Go nie zobaczymy jak poprzez tych wszystkich, którzy potrzebują różnorakiej pomocy” – powiedział biskup ordynariusz Jan Tyrawa, który poświęcił pomieszczenia przeznaczone dla Caritas Diecezji Bydgoskiej.

Zostały one użyczone przez diecezję i znalazły swoje miejsce w bydgoskim seminarium duchownym. Obecnie przy ulicy grodzkiej funkcjonują m.in. sekretariat, biura projektów, księgowość, kadry, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. – Dzięki życzliwości i woli księdza biskupa, wsparciu księdza ekonoma, możemy pracować w kolejnym obiekcie, przede wszystkim służąc i pomagając najbardziej potrzebującym – powiedział dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej.

Daje to szerokie możliwości rozwoju dla kolejnych inicjatyw związanych z działalnością charytatywną Kościoła. – Działalność Caritas istniała w Kościele od początku. Europa dlatego, że była chrześcijańska, jako pierwsza budowała przytułki i szpitale. To wynika z samej istoty chrześcijaństwa – mówił bp Jan Tyrawa. – Święty Paweł w Liście do Galatów wypowie słowa: „Jeden drugiego brzemiona noście…”. Niech Caritas będzie tego obrazem – dodał bp Jan Tyrawa.

Adres głównej siedziby organizacji pozostaje bez zmian. Nadal przy ul. Cienistej działa m.in. sklep Caritas.  Sekretariat przy ulicy Grodzkiej 22 jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 8 do 16, a we wtorki od 9 do 17. Każdy zainteresowany może również zadzwonić pod numer 724 560 015.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Ks. Maciej Kulczyński

print