Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego im. bł. bp. Michała Kozala w Bydgoszczy przyjęli posługę lektoratu. Eucharystii w katedrze bydgoskiej, w czasie której miał miejsce obrzęd ustanowienia lektorów, przewodniczył bp Jan Tyrawa.

Posługa lektoratu jest pierwszą – ważną uroczystością w przygotowaniu kleryka do kapłaństwa. Każdy, kto ją przyjął, czyta odtąd Pismo Święte podczas liturgii z tą świadomością, że staje się potrzebnym pomocnikiem kapłanów i diakonów. W ten sposób włącza się w dzieło umacniania wiary słuchaczy Słowa Bożego i przygotowuje ich do godnego przyjęcia sakramentów.

Posługę przyjęli alumni: Grzegorz  Białek, Piotr Pilarski i Bartosz Pyszke.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: kl. Michał Czyż

print