„Wspólnie zabiegajcie o duchowy rozwój wszystkich i starajcie się otoczyć szczególną opieką tych, którzy potrzebują troski Kościoła” – podkreślił 26 października 2004 roku w Watykanie św. Jan Paweł II. Wtedy to pierwszy biskup bydgoski Jan Tyrawa dziękował z pielgrzymami papieżowi za utworzenie nowej diecezji.

Powstała ona z 12 dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej, 3 dekanatów diecezji pelplińskiej i 1 dekanatu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Stolicą stało się miasto Bydgoszcz, jej patronami: Matka Boża Pięknej Miłości i bł. Michał Kozal, a katedrą kościół św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy. „Cieszę się, że powołanie nowej diecezji zostało z radością przyjęte i że dokładacie wszelkich starań, aby powstały wszystkie struktury niezbędne do dobrego jej funkcjonowania. Ufam, że wasze starania i ścisła współpraca kapłanów, wspólnot zakonnych i wszystkich wiernych z biskupem przyniosą błogosławione owoce” – mówił w Watykanie św. Jan Paweł II.

Dekret zawierający szczegółowe normy wykonania decyzji Ojca Świętego wszedł w życie 25 marca 2004 roku. Od tamtej chwili minęło piętnaście lat. „Z czym przychodzi ten biskup do swojej diecezji? W wymiarze duchowym przychodzi z przesłaniem, które kilkanaście lat wcześnie wypisał w swoim herbie: «Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo». Krzyżu, jedyna nadziejo, bądź pozdrowiony. Słowa te w Wielkim Poście, który aktualnie przeżywamy, przychodzi nam częściej kontemplować. Dlaczego właśnie krzyż? I to akurat dziś? Czy można nimi podbijać współczesny świat? Tym bardziej, kiedy słyszymy, że dziś to, co odwodzi od Boga, to nie tyle ateizm w jego teoretycznym wydaniu, lecz właśnie cierpienie, którego symbolem staje się krzyż” – mówił w czasie ingresu pierwszy ordynariusz bp Jan Tyrawa.

Dzisiaj diecezja bydgoska wciąż się rozwija. Jej funkcjonowanie od strony administracyjnej zapewniają m.in. Kuria Diecezjalna, Wyższe Seminarium Duchowne, Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Sąd Biskupi, Dom Księży Emerytów. Diecezję tworzy 19 dekanatów. Na ich terenie działa siedem sanktuariów. Lokalny Kościół duchowy tworzą zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, liczne ruchy i stowarzyszenia. Opiekę duchową nad wiernymi sprawują proboszczowie, wikariusze, diecezjalni duszpasterze i asystenci. Działa także Caritas Diecezji Bydgoskiej oraz są prowadzone hospicja. Wśród inicjatyw warto wymienić cykliczne wykłady otwarte dla mieszkańców diecezji. Na zaproszenie biskupa Jana Tyrawy w Bydgoszczy gościło kilkaset osób świeckich i duchownych, reprezentujących różne dziedziny nauki – od teologii i filozofii, przez medycynę, aż po astrofizykę.

Obecnie trwa jedno z najważniejszych wydarzeń o charakterze duszpasterskim – peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Jej zakończenie, które zaplanowano na 7 kwietnia, będzie również dziękczynieniem za 15-lecie istnienia Kościoła Bydgoskiego.

Tekst: MJ/KAI
Zdjęcie: Archiwum diecezji

 

 

print