Trwają przygotowania do IX Koncertów Maryjnych z Różą w bydgoskiej Katedrze pw. Świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy.

Koncerty  przypadają w roku peregrynacji  kopii obrazu Jasnogórskiego oraz Matki Bożej Pięknej Miłości w diecezji bydgoskiej. Organizatorami są: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy, Parafia Katedralna pw.  Świętych Marcina i Mikołaja, Urząd Miasta Bydgoszczy wspierający to wielkie wydarzenie artystyczne oraz Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Koncertom towarzyszyć  będą   występy chóralne w kościołach mariackich  w woj. kujawsko-pomorskim i kraju  oraz prelekcje  poświęcone kultowi Matki Bożej Pięknej Miłości, tradycjom śpiewaczym i kulturze muzycznej.

IX Koncerty Maryjne z Różą  planowane są  w dniach 3-31 maja 2019 roku. Tradycyjnie będą to 15-30 minutowe występy po Mszy Świętej kończącej się o godz. 18.30 w bydgoskiej katedrze. Istnieje także możliwość zaprezentowania części repertuaru już podczas Mszy Świętej w godzinach 18.00-18.30.  Każdorazowo  na 5 minut przed nabożeństwem majowym,  czyli o godz. 17.25,  poprzedzi je  Hejnał Maryjny odgrywany z dzwonnicy katedry.

Warunkiem uczestnictwa w koncercie jest wykonanie utworów sakralnych, zwłaszcza maryjnych. Na godzinę przed  koncertem  dostępna będzie salka  na przebranie się i  przygotowanie do występu.

Zgłoszenia do IX Koncertów Maryjnych z Różą z podaniem terminu występu i repertuaru oraz kontaktu (telefon, e-mail) przyjmowane są w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4, tel.  52 322 51 96, 52 345 44 34, e-mail biuro@tmmb.pl i na adres do korespondencji: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37,  skrytka pocztowa  17.  Zapraszamy.

print