„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata!” (Mt 25,34)

Jezus, który umiera na krzyżu i który zwycięża śmierć otwiera nam bramy nieba.
Nieba, o którym w codziennym, zabieganym życiu tak często zapominamy.
Skupiając się na tym, co teraz, gubimy prawdziwie chrześcijańską perspektywę, nadzieję życia wiecznego.
Niech te Święta przywrócą każdemu z nas ufność, że dzięki zmartwychwstaniu Jezusa
na nowo staliśmy się dziedzicami Królestwa, przygotowanego nam od założenia świata.

print