„To jest wyróżnienie nie tylko dla naszej parafii, ale dla całej diecezji” – powiedział proboszcz wspólnoty w Żołędowie ks. kanonik Jarosław Kubiak. Ponadtrzystuletni kościół Podwyższenia Krzyża Świętego zdobył wyróżnienie w prestiżowym konkursie w kategorii „Architektura i budownictwo drewniane”.

Uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, podczas której wręczono odznaczenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji konkursu „Zabytek Zadbany”, odbyła się w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Na liście laureatów 44. edycji konkursu znalazły się zakład karny w zespole poklasztornym, muzeum, dworzec kolejowy, kościół i wieża ciśnień. Dyplomy przedstawicielom nagrodzonych i wyróżnionych obiektów wręczyła m.in. wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków Magdalena Gawin.

Konkurs podzielony był na kilka kategorii. W jednej z nich – „Architektura i budownictwo drewniane” – o tytuł laureata ubiegał się kościół w Żołędowie, ufundowany w 1715 roku przez hrabiego Adama Moszczeńskiego. Zwycięzcą został Kościół Pokoju w Jaworze (województwo dolnośląskie), zaś dwa wyróżnienia trafiły do młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju (województwo dolnośląskie) i kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie (województwo kujawsko-pomorskie).

W gali uczestniczył proboszcz parafii, ks. kanonik Jarosław Kubiak. – Dziękuję przede wszystkim Panu Bogu, a po Nim tym wszystkim, którzy nam pomagali – podsumował.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to święto tych, którzy wkładają wiele wysiłku w ratowanie zabytków i opiekę nad nimi – konserwatorów, historyków sztuki i architektury, właścicieli, opiekunów i zarządców niezwykle cennych obiektów.

Drewniany kościół w Żołędowie od dawna domagał się generalnego remontu. Wiosną 2011 roku nowy proboszcz ks. Jarosław Kubiak rozpoczął akcję „deska”. Parafianie i przyjaciele wspólnoty mogli włączyć się w ratowanie zabytkowej świątyni. Rozpoczęły się kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie. Oprócz odkrycia polichromii, które zostały po części odtworzone, dokonano też renowacji organów z 1888 roku, odrestaurowano ołtarze – główny i dwa boczne, a także wymieniono drewnianą posadzkę na ceglaną.

Szersza relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst i zdjęcie: Katarzyna Jarzembowska

print