„Nikomu nie jest łatwo być chrześcijaninem – zwłaszcza w tych czasach” – mówił abp Jan Romeo Pawłowski. Delegat Ojca Świętego ds. przedstawicielstw papieskich przewodniczył w bazylice Królowej Męczenników w Bydgoszczy Mszy św. w 10. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej.

Gość z Watykanu wraz z biskupem pomocniczym diecezji toruńskiej Józefem Szamockim udzielił młodzieży sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Według arcybiskupa Pawłowskiego należałoby się dzisiaj zapytać samego siebie – jak wykorzystałem sakrament bierzmowania. – Warto czasami zrobić rachunek sumienia. Jak przeżyłem i przeżywam moje życie? Takie momenty są potrzebne także kapłanom i biskupom, gdy obchodzone są rocznice ich święceń – mówił, przypominając, że bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.

Arcybiskup odwołał się także do wspomnienia św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski, który głosił na tej ziemi Ewangelię.

HOMILIA

 

Witając wszystkich zebranych, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Męczenników ks. prałat Jan Andrzejczak odczytał skierowane na tę okazję słowa Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz ordynariusza diecezji bydgoskiej bp. Jana Tyrawy, który był nieobecny ze względu na wcześniej zaplanowane zajęcia.

W uroczystościach z okazji 10. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej uczestniczyli: abp Stanisław Gądecki, abp Józef Kowalczyk, bp Andrzej Suski, bp Józef Szamocki, abp nominat Tymon Tytus Chmielecki, duchowni i zaproszeni goście.

Abp Jan Romeo Pawłowski urodził się 23 listopada 1960 roku w Biskupcu (archidiecezja warmińska). W 1979 roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk kard. Józefa Glempa. W latach 1985-1987 pracował jako wikariusz w parafii farnej w Bydgoszczy, pełniąc jednocześnie funkcję sekretarza ówczesnego wikariusza biskupiego dla Bydgoszczy bp. Jana Wiktora Nowaka. W latach 1987-1991 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. W tym samym w Papieskiej Akademii Kościelnej czasie odbył studia specjalistyczne przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. 1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w Kongo (Brazzaville), RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu. Sakrę biskupią przyjął 30 kwietnia 2009 roku z rąk ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone SDB. Współkonsekratorami byli bp Jan Tyrawa oraz abp Alfio Rapisarda. Pod koniec 2015 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka delegatem ds. przedstawicielstw papieskich.

Szersza relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

print