„Ojczyzna, Kościół, rodzina pod opieką św. Józefa Rzemieślnika” – to temat przewodni rekolekcji dla ludzi pracy i rzemieślników miasta Bydgoszczy, które odbywają się w kościele św. Józefa.

Spotkania, których centrum stanowi zawsze Eucharystia, potrwają do 1 maja i zakończą się odpustem we wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. – Skupiamy się wokół św. Jana Pawła II i sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, oczekując jego rychłej beatyfikacji. Ciągle jest aktualne pytanie: co zrobiliśmy z nauczaniem wielkich Rodaków? Ojczyzna, Kościół i Rodzina to jedno, wspólne dziedzictwo – podkreślił głoszący nauki ks. prałat Grzegorz Nowak.

Według kanclerza kurii, mówiąc o etosie pracy, na pierwszym miejscu należy postawić człowieka. – Człowiek jest podmiotem. Jest w centrum uwagi i nauczania Kościoła. Co nas niepokoi? To, że ludzie są przepracowani, poświęcają na pracę kilkanaście godzin każdego dnia, popadają w pracoholizm. I to wszystko dzieje się kosztem życia małżeńskiego, prowadzi do rozpadu rodzin – podkreślił, dodając, że czas rekolekcji ma sprzyjać głębszej refleksji na temat niepokojących zjawisk społecznych właśnie w kontekście pracy.

Dziś duszpasterze ludzi pracy wciąż towarzyszą pracodawcom i pracownikom, upominając się o „ludzi sumienia”. – To są pierwsze takie rekolekcje w ostatnim czasie na terenie naszego miasta. Zależy mi, aby zintegrować to środowisko wokół Pana Boga – dodał diecezjalny duszpasterz ludzi pracy i rzemieślników ks. Bogusław Konieczka. – Dostrzegam wielką potrzebę szerszej opieki duszpasterskiej, by ukazywać właściwy kierunek w pracy. By ta praca miała swój etos, służyła człowiekowi, a nie była tylko zajęciem dla pieniędzy – dodał proboszcz parafii św. Józefa w Bydgoszczy.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print