„Godność i powołanie człowieka w nauczaniu Jana Pawła II” – to tytuł konferencji, którą zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie.

Była ona zwieńczeniem trzydniowych obchodów jubileuszowych z okazji trzech szkolnych rocznic: 95-lecia Polskiej Szkoły w Łochowie, 20-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz 20-lecia papieskiej pielgrzymki do Bydgoszczy.

Kim jest człowiek? Jakie jest jego powołanie, czyli najważniejsze życiowe zadanie? Jak odnaleźć swoją drogę do Boga? I co najważniejsze – jakie wskazówki na tej drodze zostawił nam Jan Paweł II? – nad takimi pytaniami zastanawiali się uczestnicy konferencji.

Ksiądz dr Marcin Chrostowski, katecheta szkoły, zwrócił uwagę, że Jan Paweł II przypomniałby Polakom o wzajemnej zgodzie, obowiązkach społecznych i ludzkiej miłości, której wciąż trzeba się uczyć. Ksiądz prof. Wojciech Szukalski, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej, przypominając nauczanie Jana Pawła II, zaznaczył, że do istoty człowieka należy „przekraczanie siebie”, a sama wolność bez prawdy jest ślepa. Z kolei Ewa Dąbrowska, redaktor Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, w swoim wystąpieniu o świętości Jana Pawła II oddała głos tym, którzy na różnych etapach swojego życia spotykali Karola Wojtyłę – późniejszego papieża.

W następnej części głos zabrali: Roman Jasiakiewicz, były prezydent (1998-2002) Bydgoszczy, a obecnie radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, Hanna Siemiątkowska, katechetka SP nr 12 w Bydgoszczy, Jerzy Derenda, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz gen. Ireneusz Wachowski, dbający o bezpieczeństwo wielu pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.

Tekst oprac. Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Sabina Waszczuk

print