W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej otwarto Izbę Pamięci Męczenników.

Inicjatorzy przedsięwzięcia chcieli zebrać ślady związane z męczennikami, kapłanami pracującymi na parafiach w czasie wojny, osobami świeckimi, które przeszły przez obóz koncentracyjny bądź były dotknięte gehenną wojny. – Chodzi o zachowanie pewnej tożsamości. Po to, byśmy – czerpiąc z historii – umieli budować przyszłość – mówił biskup ordynariusz Jan Tyrawa. 

Pomysł powstania izby zbiegł się z 20. rocznicą pobytu św. Jana Pawła II w Bydgoszczy, który wypowiedział wówczas na lotnisku słowa: „W ciągu ostatnich dziesięcioleci Bydgoszcz została naznaczona szczególnym znamieniem «prześladowania dla sprawiedliwości»”. – Jan Paweł II mówił, że trzeba zebrać i opracować wszelkie ślady związane z męczeństwem ziemi bydgoskiej. I rzeczywiście odpowiedzią na ten apel jest izba pamięci w naszym seminarium – powiedział ojciec duchowny ks. dr Paweł Hoppe.

Impulsem do powstania izby była ubiegłoroczna uroczystość przekazania cennych dokumentów obozowych bł. ks. Franciszka Dachtery. Ofiarowany wówczas przez rodzinę zbiór podzielono na dwie grupy – kartki pocztowe (25 szt.) oraz listy (48 szt.), które pochodziły z obozu jenieckiego Rotenburg, obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie i obozu KL Dachau. – W naszych zbiorach zgromadziliśmy również listy biskupa Michała Kozala z czasów, kiedy był administratorem parafii w Krostkowie, prefektem w Bydgoszczy czy rektorem seminarium w Gnieźnie. Mamy dokumenty związane z bł. alumnem Bronisławem Kostkowskim – dodał ks. dr Paweł Hoppe. 

Według ojca duchownego seminarium, a zarazem wykładowcy historii Kościoła, izba jest pewnym początkiem pielęgnowania i dbania o ślady, których nie można zapomnieć. – Każda z tych pamiątek jest wyjątkowa. Spoglądając na nie, uświadamiamy sobie, że ci ludzie mieli marzenia, plany na przyszłość i nagle czas drugiej wojny światowej wszystko im to odebrał – powiedział ks. dr Paweł Hoppe.

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście, wśród nich członkowie rodzin m.in. bł. ks. Franciszka Dachtery i bł. alumna Bronisława Kostkowskiego. Krótki wykład wygłosił m.in. dr hab. Marek Romaniuk z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

 Tekst: Marcin Jarzembowski/KAI
Zdjęcia: Marcin Jarzembowski/kl. Albert Grudzka

print