„Najważniejsze jest to, że mogę jeszcze raz pokonać te czterdzieści kilometrów, by pokłonić się Matce Bożej” – powiedział Sławomir Gulczyński, kierownik organizacyjny pieszej pielgrzymi z Bydgoszczy do Chełmna.

Pątnicy co roku wyruszają z kościoła św. Mikołaja w Starym Fordonie, by dotrzeć na uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmińskiej. Wszystko rozpoczęło się 1 lipca 1979 roku, a więc czterdzieści lat temu, z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii św. Mikołaja, ks. Franciszka Aszyka. Tradycję tę podtrzymywali proboszczowie ks. infułat Stanisław Grunt, ks. kanonik Roman Buliński, a dziś ks. kanonik Karol Glesmer.

Od początku pielgrzymki na jej czele niesiony jest ten sam krzyż, opisany, z tabliczkami poszczególnych pielgrzymek (także organizowanych do Osielska i do Kcyni). Obecnie trasa biegnie przez most na Wiśle, a także przez Ostromecko, Reptowo, Czemlewo, Czarże, Dębowiec, Kokocko, Borówno, Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

W jubileuszowej pielgrzymce uczestniczyli wszyscy księża z parafii, zaś grupie przewodził po raz trzeci ks. Marcin Woś. – Idea pielgrzymowania jest zapewne formą scalania ludzi wierzących, swego rodzaju budowaniem wspólnoty chrześcijan, którzy kochają Pana Boga, Matkę Najświętszą i stale pogłębiają swoją wiarę, by nieść chrześcijańską miłość w dzisiejszy świat – powiedział ks. kanonik Karol Glesmer.

Chełmno należy do diecezji toruńskiej i położne jest na wzgórzach nadwiślańskich. Obraz Matki Bożej Bolesnej znajduje się w gotyckiej farze i nazywany jest również Matką Bożą Chełmińską lub Chełmińską Pietą. W połowie XVII wieku został przeniesiony z Bramy Grudziądzkiej do fary, a w połowie XVIII wieku był koronowany. Coroczną kulminacją kultu jest odpust obchodzony 2 lipca.

Tekst: Marcin Jarzembowski/KAI
Zdjęcia: Jerzy Rusiniak

 
print