Prawie trzydziestu katechetów z diecezji bydgoskiej wzięło udział w dorocznych letnich rekolekcjach, które odbywały się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej.

Ich tematem stały się słowa „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!” zaczerpnięte z 1 Listu do Koryntian. Rekolekcje, których program został wypełniony przez modlitwę, rozważania, osobistą medytację, poprowadził ojciec duchowny seminarium ks. dr Paweł Hoppe.

MJ
Zdjęcia: kl. Grzegorz Białek

print