„Przybywa do nas polska błogosławiona, która była znakomitą nauczycielką i wychowawczynią” – mówił o bł. Hannie Chrzanowskiej wikariusz generalny ks. prałat dr Bronisław Kaczmarek.

W diecezji bydgoskiej zakończyła się peregrynacja relikwii błogosławionej – patronki pielęgniarek i pracowników służby zdrowia. – W człowieku cierpiącym dostrzegała samego Chrystusa. Dla środowiska pielęgniarskiego była jego sumieniem, zaś dla chorych – świadkiem i narzędziem Bożego miłosierdzia – mówił w kościele Świętej Trójcy proboszcz i wikariusz generalny diecezji bydgoskiej.

W ciągu dwóch miesięcy relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej nawiedziły szpitale, hospicja, domy pomocy społecznej, parafie organizujące posługę duszpasterską w placówkach służby zdrowia oraz kilka wspólnot zakonnych. – W sumie było to 39 miejsc, w których sprawowano Msze Święte, odprawiano nabożeństwa i modlono się indywidualnie przez wstawiennictwo bł. Hanny – powiedział ks. dr Szymon Gołota, który wygłosił kazanie.

 

 

W organizację peregrynacji włączyli się proboszczowie i kapelani szpitalni. W wielu parafiach uroczystości zgromadziły rzesze wiernych. Przy relikwiach swoje sprawy zawierzali Bogu ludzie chorzy.

W uroczystościach z okazji rozpoczęcia i zakończenia peregrynacji uczestniczyły oficjalne delegacje wraz pocztem sztandarowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. – Czas peregrynacji był dla nas przede wszystkim okazją do modlitwy, zanoszenia wspólnych intencji o uzdrowienie i dar życia – powiedziała przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Katarzyna Florek.

Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 roku w Warszawie. Swoje życie poświęciła kształceniu pielęgniarek i opiece nad chorymi. Błogosławiona stała się również prekursorką opieki domowej. Ściśle współpracowała z ówczesnym biskupem krakowskim Karolem Wojtyłą, organizując profesjonalną pomoc chorym w ich domach w ramach tzw. pielęgniarstwa parafialnego. Chrzanowska pełniła funkcję wiceprzewodniczącej oraz członkini Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych. Zmarła 29 kwietnia w 1973 roku po długiej chorobie. W ubiegłym roku – 28 kwietnia – została ogłoszona błogosławioną Kościoła katolickiego. Po beatyfikacji rozpoczęła się peregrynacja jej relikwii po szpitalach w całej Polsce.

Szersza relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski/KAI

print