Dyskusja nt. aktualnych problemów i wyzwań, zagadnienie procedur chroniących dzieci i młodzież przed nadużyciami seksualnymi, działania w kontekście setnych urodzin św. Jana Pawła II – to tylko niektóre z tematów poruszanych w trakcie zgromadzenia dyrektorów diecezjalnych Caritas, które zorganizowano 10 i 11 września w Bydgoszczy.

„Spoglądamy na znaki czasów, w których Caritas powinna się odnaleźć i funkcjonować. Pomimo tego, że każda diecezja ma swoją specyfikę, wiele spraw może nas łączyć i rodzić konkretne działania” – zauważył dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej ks. prałat Wojciech Przybyła.

Zgromadzenia dyrektorów diecezjalnych Caritas są organizowane trzy razy w roku. – Jesteśmy krótko po Forum Ekonomicznym, które odbywało się w Krynicy-Zdroju, gdzie Caritas Polska zorganizowała aż trzy panele. W pogłębiony sposób zastanawialiśmy się nad najważniejszymi sprawami zwykłych ludzi. Mówiliśmy o dobroczynności, ale i o szeroko pojętej ekologii w kontekście planety i człowieka, odpowiadając tym samym na potrzeby, jak również na wskazania Ojca Świętego Franciszka – powiedział ks. Marcin Iżycki. Dyrektor Caritas Polska nawiązał również do kolejnej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz do roli organizacji w strukturach Caritas Europa i Caritas Internationalis.

Księża dyrektorzy wysłuchali m.in. mecenasa Jerzego Kwaśniewskiego z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Zaproszony gość skupił się na zagadnieniu procedur chroniących dzieci i młodzież przed nadużyciami seksualnymi. Według mecenasa niezbędnym działaniem w tej kwestii powinno być przeprowadzenie dobrego audytu dzieł prowadzonych przez Kościół w Polsce, w tym przez Caritas, a następnie wypracowanie takich procedur, które pozwoliłyby wdrożyć mechanizmy prewencji i ochrony oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

Program dwudniowych spotkań oprócz obrad wypełniła modlitwa. Kapłani sprawowali Msze Święte w Bazylice Mniejszej św. Wincentego a Paulo pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski biskupa Wiesława Szlachetki oraz w katedrze bydgoskiej pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Tyrawy. – Niepokoi zawsze to, co boli, co stanowi trudności dla życia wielu ludzi. I wobec tych potrzeb Caritas nie może być obojętna – powiedział bp Wiesław Szlachetka.

Dyrektorzy odwiedzili m.in. Europejskie Centrum Pieniądza na Wyspie Młyńskiej, gdzie zobaczyli „Skarb bydgoski” odkryty podczas prac w katedrze.

Szersza relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print