„Gdyby tej świetlicy nie było, nasze dzieci siedziałyby zamknięte w czterech ścianach” – powiedziała mama niepełnosprawnej Kasi Teresa Wrzeszcz-Głowacka. W Bydgoszczy świętowano jubileusz 20-lecia Świetlicy Terapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Rodzina Miłości Ofiarnej”.

Pomysłodawcami utworzenia placówki dla niepełnosprawnych byli ówczesny proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy ks. Kazimierz Małżeński CM oraz grupa rodziców, którzy widzieli potrzebę zapewnienia stałej i solidnej rehabilitacji swoim niepełnosprawnym dzieciom. Początkowo zajęcia były prowadzone w dwóch niewielkich pomieszczeniach – obecnie odbywają się w przestronnych salach udostępnionych nieodpłatnie przez parafię.

Wcześniej Świetlica działała w oparciu o pracę wolontariuszy, studentów, a potem absolwentów bydgoskiego uniwersytetu. Od roku 2005 jest wspierana przez dotacje otrzymywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki czemu zatrudniono fachową kadrę, prowadzącą zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z różnymi dysfunkcjami psychoruchowymi.

Rewalidacja ruchowa i mentalna uczestników zajęć wpływa znacząco na ich sytuację – przede wszystkim zmienia jakość ich życia. Stała i regularna rehabilitacja przynosi efekty i pozwala utrzymać dobrą kondycję fizyczną. Wraz z rozwojem motoryki obserwowana jest poprawa percepcji – postrzegania świata. Codzienne, systematyczne zajęcia dają możliwość spotkań w gronie kolegów, rozwijania relacji oraz poczucia przynależności do grupy. Poza zajęciami związanymi z rehabilitacją ruchową prowadzone są też takie, które stymulują rozwój intelektualny uczestników.

Obecnie realizowany jest kolejny projekt zlecony przez PFRON, który potrwa do 2022 roku. Uczestniczy w nim 21 osób w wieku od 20 do 60 lat. Zajęcia odbywają się codziennie (z przerwą w miesiącach wakacyjnych).

Wszystkie te działania są możliwe dzięki wsparciu Księży Misjonarzy z Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, którzy ze zrozumieniem odnoszą się do potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych.  Należy też wspomnieć o darczyńcach indywidualnych i instytucjonalnych (m.in. Radzie Osiedla Leśnego i Bielaw czy Urzędzie Miasta), którzy w różnych formach wspierają działania Stowarzyszenia, dzięki czemu może ono realizować zadanie, do jakiego zostało powołane.

Stowarzyszenie można wesprzeć wpłatami z jednego procenta. Wystarczy uwzględnić numer KRS: 0000013726.

Szersza relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print