Na bydgoskim Cmentarzu Nowofarnym przy Artyleryjskiej odrestaurowano grób ks. Tadeusza Skarbka-Malczewskiego. Pierwszy dziekan bydgoski zmarł 2 października 1929 roku. Miejsce zyskało nowy blask dzięki proboszczowi parafii katedralnej ks. prałatowi Stanisławowi Kotowskiemu.

Prace wymagające niemałej logistyki i użycia ciężkiego sprzętu wykonano w krótkim czasie. – Dotychczasowy pomnik był w bardzo złym stanie. Betonowe elementy uległy zniszczeniu, odpadła również zabytkowa pasyjka. Został wykonany projekt, a następnie przystąpiono do rozbiórki i postawienia nowych elementów. Na miejsce powróciła jedynie odrestaurowana tablica z granitu z odświeżonym napisem. Również wspomniana pasyjka, umieszczona na czołowej płycie. Wszystko pod okiem firmy Jarosława Ławniczaka – powiedział ks. prałat Stanisław Kotowski.

Ksiądz Tadeusz Skarbek-Malczewski urodził się 10 grudnia 1872 roku w Smolarach pod Mogilnem. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1898. W 1921 roku arcybiskup gnieźnieński Edmund Dalbor zadekretował dwa nowe dekanaty – „bydgoski miejski” i „wiejski”. Historycznym, pierwszym dziekanem dekanatu „miejskiego”, obejmującego Bydgoszcz oraz parafię w Brzozie-Przyłękach, mianowano księdza Malczewskiego, pełniącego wówczas obowiązki proboszcza kościoła farnego pw. świętych Marcina i Mikołaja (dzisiejsza katedra).

Farę – i inne zabytki na terenie swego dekanatu – ks. Malczewski ukochał nade wszystko. W latach 1922-1925 przeprowadził generalny remont kościoła farnego, kościoła Sióstr Klarysek. Zawdzięczamy mu także ponowne „odkrycie” dla kultu, uratowanie od zniszczenia, XV-wiecznego obrazu Matki Boskiej z różą w dłoni. Jako społecznik, ks. Tadeusz Malczewski wybudował w swojej parafii „Dom Katolicki”, był wieloletnim prezesem Towarzystwa Opieki nad Niewidomymi, przewodził organizacjom charytatywnym. – Cieszę się, że udało nam się wykonać te prace. One – jako proboszczowi katedry – bardzo leżały mi na sercu – podsumował ks. prałat Stanisław Kotowski, dodając, że kolejnym miejscem, które doczeka się nowego blasku będzie grób Marianny Kozal, matki patrona diecezji bydgoskiej bł. biskupa Michała Kozala.

Szerzej w Przewodniku Katolickim.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski/KAI

print