„Współczesny świat zgubił moralne zasady, na których była budowana cywilizacja i kultura europejska” – mówił w katedrze biskup ordynariusz Jan Tyrawa podczas inauguracji XXXVIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.

HOMILIA

 

Na zakończenie modlitwy została odczytana Uchwała Kapituły Medalu „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”. Laureaci – dr Grażyna Szabelska, Jerzy Derenda, ks. dr Michał Damazyn – zostali wyłonieni w drodze tajnego głosowania.

Ksiądz Michał Damazyn, doceniony w kategorii „twórca kultury”, jest doktorem teologii, autorem wielu publikacji dotyczących duchowości i najnowszej historii. W 2019 roku ukazał się piąty tom jego książki „Bydgoszczan Portret Własny”. Autor przedstawia sylwetki zasłużonych osób, m.in. prekursorkę bydgoskiej onkologii Helenę Malaszewską-Zabojską oraz budowniczego kościoła Chrystusa Króla ks. prałata Henryka Berkę. Ksiądz dr Michał Damazyn wydał również takie tytuły, jak: „Charyzmat Instytutu Miłosierdzia  Bożego”, „Profesor Ludka – życie i wiara”, „Ludzie Miłosiernego Boga”. Przyczynił się do utworzenia izby pamięci ofiar Zbrodni Pomorskiej w Sadkach, gdzie posługuje jako wikariusz.

Jerzy Derenda, doceniony w kategorii „mecenas kultury”, jest dziennikarzem, popularyzatorem wiedzy o swoim mieście, od 1999 roku prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. W 2008 roku doprowadził do rekonstrukcji pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa wyburzonego w czasie wojny przez hitlerowców. Od lat organizuje kwestę na ratowanie najstarszych nekropolii Bydgoszczy. Jerzy Derenda jest również pomysłodawcą i organizatorem „Koncertów Maryjnych z Różą”, które od dziewięciu lat odbywają się w Bydgoszczy i wielu miastach województwa. Swoją działalność prowadzi społecznie.

Grażyna Szabelska, doceniona w kategorii „organizator kultury”, jest doktorem nauk pedagogicznych, wykładowcą akademickim. W dorobku ma wiele artykułów naukowych oraz opracowań książek z zakresu problematyki wychowania i edukacji. Od 2014 roku jest radną Bydgoszczy. Na uwagę zasługuje jej bezkompromisowe zaangażowanie w sprawy publiczne. Z jej inicjatywy w 2017 roku w Bydgoszczy zostało podpisane porozumienie na rzecz wychodzenia z bezdomności.

Oprawę liturgiczną uświetnił chór „Exsultate Deo” z parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy pod dyrekcją dr. Romualda Rajsa oraz solisty Wiesława Raczkowskiego. Po Mszy św. uczestnicy mogli również wysłuchać koncertu pamięci św. Jana Pawła II.

XXXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy potrwa do 17 listopada. Wydarzenie jako swoje motto wiodące przyjęło słowa św. Jana Pawła II: „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie”, zawarte w poemacie „Myśląc Ojczyzna”.

Szersza relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print