Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład ks. prof. UAM dr. hab. Wojciecha Szukalskiego, pod tytułem: „Relacyjny charakter osoby ludzkiej w nauczaniu Karola Wojtyły/św. Jana Pawła II”.

Spotkanie odbędzie się 25 listopada (poniedziałek) o godz. 19 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

Ks. Wojciech Szukalski jest emerytowanym profesorem Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Był wieloletnim dyrektorem Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. Członek  Komisji Bioetycznej – Collegium Medicum UMK. W 2011 roku otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza za osiągnięcia w pracy naukowej. Ks. prof. dr hab. Wojciech Szukalski jest specjalistą w dziedzinie teologii fundamentalnej i ekumenizmu.

Zdjęcie: parafia w Borzozie

print