„Sądzę, że u ich podstaw zaistniało coś, co dzisiaj nazywamy rozumieniem obywatelskości” – mówił o służbach sanitarnych biskup ordynariusz Jan Tyrawa, który przewodniczył w kościele w kościele ojców jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli Mszy św. z okazji 100. rocznicy ich istnienia.

HOMILIA

 

19 lipca 1919 roku Sejm niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Zasadniczą ustawę sanitarną. Dokument ten był najważniejszą podstawą prawną dla organizowania się całej służby zdrowia w  Polsce, przede wszystkim dla przeprowadzenia zmian w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi nauki oraz poparciu społeczeństwa, które oczekiwało pomocy w walce z chorobami zakaźnymi.

Zasadnicza ustawa sanitarna w ogólnym zarysie określiła zadania, prawa i obowiązki rządu i samorządu. Zobowiązała samorządy terytorialne do organizowania szpitali, przychodni, ambulatoriów, a także przygotowania personelu medycznego. Ustawa zapewniła również bezpośredni nadzór sanitarny państwa nad zdrowiem publicznym. Dla tego rodzaju organu państwowego pierwszy raz użyto pojęcia „Inspekcja Sanitarna”, której działalność obejmowała wszystkie jednostki terytorialne kraju. W 1946 roku, po zakończeniu wojny, Państwowy Zakład Higieny w nowej stolicy województwa – Bydgoszczy zorganizował swoją pełną trzyoddziałową filię.

Dyrektorami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy byli: dr Maria Wawrzyńska, Zdzisław Jankowski, dr Marian Barciszewski, lek. med. Edwin Dymek, dr n. med. Maciej Borowiecki. Od 2007 roku Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy oraz dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy jest dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak. – Zadania wytyczone służbom sanitarnym prawie 100 lat temu nie straciły na aktualności, co więcej pojawiły się nowe – wynikające z potrzeb i zagrożeń obecnego świata – powiedział dyrektor.

Dzień wcześniej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, z okazji obchodów 100-lecia służb sanitarnych oraz 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zorganizowano konferencję „100 lat w służbie dla zdrowia. Zdrowie publiczne – wybrane aspekty”, połączone
z uroczystą galą jubileuszową. Konferencja została poprzedzona otwarciem Krajowego Laboratorium Referencyjnego oraz Laboratorium Chemicznego.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print