Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata stała się okazją do świętowania jubileuszu 20-lecia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, działającego przy wspólnocie św. Andrzeja Boboli w Szubinie.

Czy Chrystus króluje w naszych sercach? – pytał ks. Paweł Polcyn podczas homilii wygłoszonej z okazji jubileuszu. – Nasz Król Wszechświata swoim ziemskim życiem i śmiercią ukazał wielką miłość ku człowiekowi. Taka miłość jest wymagająca, a zarazem jest wielką tajemnicą – dodał ks. Polcyn, zauważając, że Akcja Katolicka powstała z potrzeby realizowania miłości bliźniego.

W czasie Mszy Świętej, której przewodniczył dziekan ks. kan. Tadeusz Lesiński, uczestnicy dziękowali Bogu za dar Akcji Katolickiej przy szubińskiej parafii, za wszystkie dzieła powstałe z inicjatywy tego oddziału, które wsparły mieszkańców Szubina i okolic, oraz możliwość niesienia pomocy poza granicami Polski.

Chcąc okazać swą wdzięczność darczyńcom, ofiarodawcom, przyjaciołom i sympatykom, członkowie Akcji Katolickiej zaprosili ich na uroczystą galę z okazji 20-lecia do Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, by wspólnie wspominać miniony czas. Podczas uroczystości prezes POAK Danuta Siewkowska wręczyła m.in. tytuły Honorowego Członka oraz Przyjaciela Akcji Katolickiej, po czym z pierwszym asystentem i założycielem, emerytowanym proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie ks. kan. Michałem Kudłacikiem poczęstowali wszystkich tortem. 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 17 członków zwyczajnych i 13 członków wspierających. Działa od 1999 roku,  a w diecezji bydgoskiej od początku jej istnienia. Pierwszym prezesem została Danuta Siewkowska, która do dzisiaj kontynuuje swoją pracę.

Szersza relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst: POAK w Szubinie/oprac. MJ
Zdjęcia: Piotr Bembenek

 
print