Asceza, cielesność, uczucia, kontemplacja – to tematyka czterech semestrów, które zostały zaplanowane w ramach Studium Duchowości Carmelitanum.

Rekrutacja trwa do 30 grudnia. Pierwsze zajęcia odbędą się 14 stycznia 2020 roku. Bliższe informacje dotyczące warunków rekrutacji i prowadzonych zajęć udziela Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Bydgoszczy. Numer tel. 52 339 53 32, adres poczty instytut.bydgoszcz@gmail.com oraz strony www.bydgoskateologia.pl

Szczegóły na PLAKACIE.

print