Do grodu nad Brdą przybył Ogień z Groty Narodzenia. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, które odbyło się na Starym Rynku w Bydgoszczy, poprzedziła Msza Święta w katedrze.

Hasło, które przyświecało organizatorom tegorocznej akcji, brzmiało: „Światło, które daje moc…”. „To Światło dodaje nam odwagi i mocy, byśmy na nowo sięgnęli do korzeni naszej harcerskiej służby, które wywodzą się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. One uczą nas kochać Boga, ojczyznę i drugiego człowieka jako bliźniego. Dziś wiemy, że bez przypomnienia i zrozumienia tych wartości, nie potrafimy na nowo odkryć idei skautingu i twórczo wykorzystać dziedzictwa 100 lat służby Związku Harcerstwa Polskiego” – napisał w swoim przesłaniu naczelny kapelan ZHP ks. hm. Wojciech Jurkowski.

ZHP organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują ogień dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Światło trafiło m.in. do mieszkańców miasta, urzędów, instytucji społecznych, szkół, szpitali, parafii, dzięki harcerkom i harcerzom Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto.

Szersza relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Robert Sawicki

print