„Augustyn objaśniał znaczenie żłobu, posługując się myślą, która w pierwszej chwili wydaje się niemal niestosowną, ale gdy się jej bliżej przyjrzeć, zawiera głęboką prawdę. Żłób jest miejscem, gdzie zwierzęta znajdują pokarm. Teraz zaś w żłobie leży Ten, który nazywa siebie samym chlebem danym z nieba – prawdziwym pokarmem, którego człowiek potrzebuje do podtrzymania swego człowieczeństwa. Jest to pokarm zapewniający człowiekowi właściwe, wieczne życie.”

Papież Benedykt XVI – „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce w ciągu najbliższych trzech lat skupiony będzie na tajemnicy Eucharystii. Niech Jezus z Betlejem napełnia nasze serca pragnieniem Pokarmu, który daje życie. Niech każda Msza św. będzie spotkaniem z Tym, który dla nas – jak śpiewamy w kolędzie – „opuścił śliczne niebo i obrał barłogi”. Niech te Święta pozwolą każdemu z nas odkryć „Wielką tajemnicę wiary” w Betlejem… I w każdej Eucharystii.

print