W poniedziałek 20 stycznia zmarł ks. inf. dr Tadeusz Hanelt, były wicerektor i długoletni wykładowca Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Modlitwa przy trumnie zmarłego kapłana odbędzie się 22 stycznia w Gnieźnie, uroczystości pogrzebowe 23 stycznia w Bydgoszczy.


Śp. ks. inf. Tadeusz Hanelt urodził się 10 września 1940 roku w Bydgoszczy. Po zdanej z wyróżnieniem maturze wstąpił w 1958 roku do gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1964 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego i na polecenie Prymasa rozpoczął starania o paszport, by móc studiować w Instytucie Biblijnym w Rzymie. Ponieważ Służba Bezpieczeństwa utrudniała przyznanie dokumentu, kapłana skierowano jako wikariusza do Kcyni. Po trzech miesiącach, gdy pewnym już było, że władza ludowa paszportu nie wyda, otrzymał skierowanie na studia biblijne do Lublina, gdzie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lubelskiego powstawała właśnie Szkoła Biblijna. Tam też, pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Łacha, nestora polskich biblistów, ks. Hanelt napisał pracę magisterską, a następnie doktorską pt. „Pojęcie bliźniego w starotestamentalnym przykazaniu miłości”. Obok kontynuowania pracy naukowej kapłan był bardzo aktywny na polu duszpasterskim, angażując się m.in. w pracę z młodzieżą. Prowadził obozy żeglarskie, organizował wyprawy górskie, posiadał uprawnienia organizatora turystyki. Po powrocie do Gniezna w 1971 roku ks. Hanelt podjął pracę dydaktyczną w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie jako wykładowca Starego Testamentu, a pięć lat później zaczął wykładać także w nowopowstałym Seminarium Misyjnym Księży Misjonarzy Zgromadzenia Świętego Ducha w Bydgoszczy. Jednocześnie odbył we Francji kurs francuskiego, który to język później również wykładał w gnieźnieńskim seminarium. Obok tego pomagał w parafiach w Bydgoszczy, Dziekanowicach i Łubowie. Z czasem podjął także wykłady w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie. W 1985 roku został mianowany przez kard. Józefa Glempa kanonikiem Kapituły Prymasowskiej. Pełnił funkcję przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji  Liturgicznej, ceremoniarza bazyliki prymasowskiej, a od 1989 roku wicerektora Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Jego zasługą była reaktywacja w 1991 roku Towarzystwa św. Wojciecha, które działa aktywnie do dziś. W tym czasie poważne kłopoty zdrowotne zmusiły go do rezygnacji z części obowiązków. Po dojściu do sił nadal był aktywny na polu dydaktycznym i naukowym. W latach 1997-2008 napisał sześć książek o tematyce biblijnej. Był promotorem około 30 prac magisterskich. Należał do Komisji Teologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz The International Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT). Ostatnim wielkim dziełem śp. ks. Hanelta było przygotowanie III Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Do 2013 roku pełnił też funkcję dziekana Kapituły Prymasowskiej. Obok tego kontynuował pasję z młodości powołując m.in. w Gnieźnie Klub Górski „Ornak”, którego był prezesem przez niemal ćwierć wieku. W 2009 roku otrzymał od abp. Henryka Muszyńskiego godność prałata kapituły – dawniej infułata. Jego zaangażowanie doceniły też władze Gniezna przyznając mu szereg wyróżnień m.in. Medal Koronacyjny Miasta Gniezna. W 2017 roku przeszedł na emeryturę po przeszło 45 latach pracy naukowo-dydaktycznej i wychowawczej. Ostatnie dwa lata życia spędził w gnieźnieńskim Domu Księży Seniorów.

 

Msza św. z wprowadzeniem ciała zmarłego kapłana do bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie będzie sprawowana w środę 22 stycznia o godzinie 10.30 pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 23 stycznia o godzinie 11.00 Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka w kościele na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy przy ul. Artyleryjskiej 10.
Polecajmy duszę ks. Tadeusza Hanelta miłosiernemu Bogu…
Fot. B. Kruszyk
Źródło: www.archidiecezja.pl

print