11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, będziemy obchodzili XVIII Światowy Dzień Chorego. Myślą przewodnią tego dnia zaproponowaną przez papieża Franciszka w orędziu do chorych, są słowa Chrystusa „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).

We wtorek, 11 lutego, o godz. 12.00 w katedrze bydgoskiej sprawowana będzie Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Tyrawy. Do wspólnej modlitwy zapraszamy szczególnie osoby chore i ich rodziny, pracowników służby zdrowia, księży kapelanów szpitalnych, wolontariuszy oraz wszystkie osoby opiekujące się chorymi.

Zwracamy się także do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy cieszą się zdrowiem, aby w miarę swoich możliwości udzielili potrzebnego wsparcia i pomocy w chorym w dotarciu tego dnia do katedry, by jak największa liczba osób dotkniętych cierpieniem mogła cieszyć się wspólnotą modlitwy przy ołtarzu Chrystusa. 

print