Zapraszamy na spotkania, które będą przygotowaniem do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

Odbywają się one każdego siódmego dnia miesiąca w katedrze bydgoskiej. Prowadzi je ks. prałat Janusz Mnichowski, wieloletni świadek i współpracownik kard. Stefana Wyszyńskiego.

Szczegóły na PLAKACIE.

Zdjęcie: Archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

print