Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy oraz Przewodnik Katolicki zapraszają do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim poświęconym rozważaniom nad tym, co jest ważne dla młodego pokolenia. Hasłem IX już edycji są słowa z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Lyonie w 1986 roku: „Nie mam srebra ani złota. Nie mam gotowych odpowiedzi na ważne pytania”.

Celem konkursowych zmagań jest zainspirowanie uczniów do zapoznania się z twórczością Jana Pawła II w roku ustanowionym m.in. w celu uczczenia 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, a także nakłonienie ich do refleksji nad otaczającym światem i doskonalenie warsztatu młodego poety.

Warunkiem uczestnictwa jest napisanie wiersza (min. 16 wersów) związanego z tematem konkursu: uczeń podejmuje rozważania nad pytaniami ważnymi dla młodego pokolenia – np. czym jest miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość itp. Jeden uczeń może być autorem kilku utworów. Propozycja skierowana jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

Prace należy przesyłać mailem na adres kajarzembowska@gmail.com do 21 lutego 2020 roku. Każda z prac powinna dodatkowo zawierać: imię i nazwisko autora, wiek ucznia – klasę, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna (oraz telefon kontaktowy).

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ich publikację.

REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK O PRZETWARZANIU DANYCH

zdjęcie: www.episkopat.pl

print