„Wielki Post ma człowieka doprowadzić do radości przeżywania zmartwychwstania Pańskiego”  – mówił w Środę Popielcową w katedrze bydgoskiej bp Jan Tyrawa. „Po to, by mieć również w nim swój udział” – dodał ordynariusz diecezji.

Biskup Jan Tyrawa podkreślił, że jest jednak jeden warunek, który wyraża się w słowach „nawróćcie się”. – To znaczy powróćcie do Boga. Na nowo przyjmijcie Go. Na nowo rozrywajcie – nie tyle szaty w zewnętrznym geście pokuty – ale rozrywajcie wasze serca. Bo, jak nas będzie pouczał Jezus Chrystus, to właśnie z ludzkiego serca pochodzi wszelkie zło, które czyni człowieka nieczystym. Wszystko, co wychodzi z jego myśli, nastawienia, filozofii życia, gdzie człowiek kreuje na Boga samego siebie i kreśli najróżnorodniejsze wizje przyszłości, z których On ma być wyeliminowany – przestrzegał.

Biskup dodał, że nawrócić się to znaczy wyrzucić wszelkie zło i grzech, na nowo wprowadzić do swojego serca Boga. Uczynić z Niego klucz życia.

HOMILIA

 

POWITANIE KS. PRAŁATA STANISŁAWA KOTOWSKIEGO

 

Szersza relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print