W środę, 25 marca, obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień modlitw w intencji ochrony życia – od poczęcia do naturalnej śmierci. Zachęcamy do włączenia się w ogólnopolską akcję modlitewną „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego”. Polega ona na zobowiązaniu się do codziennej, dziewięciomiesięcznej modlitwy, dziesiątką różańca świętego oraz krótką modlitwą za jedno dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone.

Światowa pandemia koronawirusa, która jest naprawdę niebezpieczna i już pociągnęła za sobą śmierć tysięcy ludzi, powoduje, że tegoroczny kontekst Dnia Świętości Życia nabiera wyjątkowego znaczenia. Jeszcze bardziej możemy uświadomić sobie, jak ważna jest walka o ludzkie życie.  W obliczu epidemii, która dotyka ludzkość możemy być tymi ludźmi, którzy przez przyrzecznie Duchowej Adopcji staną na straży życia. Z powodu epidemii dla wielu osób nie będzie możliwe, aby złożyć przyrzeczenia w kościele. Dlatego zachęcam, by to duchowe zobowiązanie złożyć indywidualnie, w domu przed Krzyżem podczas modlitwy.  

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ………………..) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam: – odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego – codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca – przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: ………………..

Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Ks. Arkadiusz Muzolf – diecezjalny duszpasterz rodzin

print